SZUFLADA NAUCZYCIELA

Głębokość powiększona, zawiasy wzmocnione, gałeczka przytwierdzona! A to oznacza, że SZUFLADA NAUCZYCIELA  jest solidna i w pełni przygotowana na przyjmowanie nauczycielskich materiałów. Co w niej znajdziesz? Wszystko, czego potrzebujesz. Plany pracy, scenariusze uroczystości, scenariusze zajęć, wzory dokumentów szkolnych, karty pracy, wskazówki metodyczne, inspiracje, dyplomy itp.

Otwieraj ją jak najczęściej i wyciągaj z niej nauczycielskie skarby!

Szuflada Nauczyciela jest pod wieloma względami wyjątkowa:

po pierwszejest wspólna – może należeć do wszystkich nauczycieli,

po drugie – jest zawsze otwarta,

po trzecienie ma dna,

po czwarte – znajdują się w niej tylko wartościowe materiały tworzone przez specjalistów i poddawane weryfikacji,

po piąte – materiały z Szuflady nauczyciela tworzone są z poszanowaniem praw autorskich,

po szóstenauczyciel sam decyduje, czy wyciąga z niej pojedyncze materiały, czy staje się jej właścicielem na miesiąc (i kolejny, i kolejny…:).

Inspiracje

W SZUFLADZIE znajdziesz propozycje różnych rozwiązań edukacyjnych sprawdzonych przez praktyków i ocenionych przez najsroższą komisję – dzieci.

Materiały
Plany
Dokumenty

W SZUFLADZIE skrywają się nie tylko ciekawe, przemyślane, autorskie materiały edukacyjne, ale również plany pracy i dokumenty konieczne do opracowania w trakcie procesu kształcenia.

Wygodny dostęp

Z zasobów SZUFLADY możesz korzystać z dowolnego miejsca, urządzenia oraz w  dowolnym czasie.

Oszczędność czasu nauczyciela

Dzięki zebranym w SZUFLADZIE materiałom planowanie i przygotowanie zajęć będzie szybkie i przyjemne.

Aktywizowanie dzieci/uczniów

Materiały w SZUFLADZIE są przygotowywane w taki sposób, by zmaksymalizować udział dziecka w zajęciach. Zależy nam na tym, żeby dzieci zdobywały wiedzę poprzez działanie.

Kształtowanie kompetencji
kluczowych

Materiały z SZUFLADY NAUCZYCIELA są przygotowywane w taki sposób, by dzieci przy okazji zdobywania wiedzy kształtowały również swoje kompetencje kluczowe, np. informatyczne, społeczne i obywatelskie, matematyczne, porozumiewanie się w języku ojczystym.

Podstawa programowa

Materiały, które znajdziesz w SZUFLADZIE NAUCZYCIELA wspierają realizację podstawy programowej.

Rozwój dziecka
i rozwój zawodowy nauczyciela

W SZUFLADZIE NAUCZYCIELA znajdziesz również artykuły i webinary z poradami i inspiracjami psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych oraz specjalistów z zakresu rozwoju zawodowego nauczycieli.

KOLEJNE MATERIAŁY POJAWIĄ SIĘ ZA